Dětské hřiště za farou Olšany u Prostějova


„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde