Bytové domy Jeremiášova, Olomouc – 50 rezidencních bytových jednotek