Stavební úpravy kláštera kapucínů v Olomouci - 1. Etapa