Přístavba a přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici a zázemí obce Třebčín