Vlastivědné muzeum v Olomouci - rekonstrukce zdroje tepla