Dětské centrum Ostrůvek – Přestavba budovy C na zařízení rodinného typu