SŠ gastronomie a farmářství Jeseník – Rekonstrukce umýváren starého domova mládeže