Klíč – centrum sociálních služeb – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra